TRODNEVLJE  PRESVETOM  TROJSTVU „B“,

Petak, VIII. tjedna kroz godinu I.,

28. svibnja 2021.

 

  • Dragi župljani, nastavljamo trodnevnu pripravu za župni blagdan. Na početku molim vlč. Jakova da započne ovo pripremno misno slavlje kao nastavak jučer započete duhovne obnove:

***                         ***                         ***                         ***                         ***                              ***

  • Zahvaljujem svima vama koji ste došli na duhovnu obnovu i pripravu druge večeri trodnevnice.
  • Danas i sutra su kvatre. Imamo obvezu nemrsa ili ju nadomještamo iskazivanjem karitativnog djela milosrđa prema siromasima.
  • Sutra u 17,45 sati pobožnost i sv. ispovijed, potom misa.
  • Hvala mladim pjevačima i orguljašu koji su i ove večeru pjevanjem uzveličali pripravu.
  • Posebno hvala vlč. Jakovu, za upućenu riječ vjere, nade i ohrabrenja. A sada molimo Božji blagoslov.