KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA ‘C’,

Svetkovina, 20. studenoga 2016.

 

 • Svetkovinom Krista Kralja svega stvorenja zaključujemo liturgijsku godinu „C“, slaveći misu za +članove Marijine legije i za +Mirjanu Vugrinović (9); + obb. Rob, Bebek i Babić (18,30)
 • Što se tiče školske djece, ovaj tjedan sve grupe katezehe za sakramente (prvopričesnički i krizmanički kandidati), dolaze u utorak u 18,30.
 • Naime, u utorak je zaštinica pjevača i crkvenog pjevanja, Sv. Cecilija. Na večernju misu pozivamo pjevače iz svih zborova, te sve skupine župne kateheze budući je velik broj kandidata ujedno uključen u rad naša dva zbora ‘Mali Prečkanci’ i ‘Trinitas’. Pjevači nastavljaju druženje nakon mise u podrumskim prostorijama župe.
 • U srijedu u 18,15 molimo Večernju časoslova.
 • U petak umjesto vjeronauka, održat će se duhovna obnova za mlade Trešnjevačkog dekanata, pogledajte o tome plakat.
 • Idućom nedjeljom Prvom došašća počinjemo novu crkvenu godinu i advent, pripravu za Božić. Mise zornice bit će svakog jutra u 6 sati poslije kojih slijedi topla okrepa u podrumu.
 • Od naredne nedjelje započinjemo i naše karitativne akcije prikupljanja sredstava za siromašne župljanje u adventu.
 • Kreativna radionica danas nudi adventske vijence, a iduće nedjelje božićnu pšenicu. Zahvaljuemo svoj djeci koja su se odazvala, a posebno animatorima mladih koji vode radionice.
 • Nastavljamo s upisom misa za iduću 2017. godinu u uredovno vrijeme Župnoga ureda.
 • Glas koncila je na polici za tisak.
 • U kućici možete nabaviti razne nove kalendare za 2017. godinu. U petak je bila 25. obljetnica stradanja grada Vukovara, simbola svih stradanja u domovinskom obrambenom ratu. Za poginule branitelje i civile možete upaliti lampion isrped križa ili lučicu u kapeli Gospe Lurdske.
 • Blagoslov Božji zazovimo na sve nas.