JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU „A“,

Blagdan, 18. lipnja 2017.

 

  • Nastavljamo sedmični ciklus slavljenja Kristova uskrsnog otajstva u kojemu je najznačajniji dan – nedjelja, dan Gospodnji, dan Isusova uskrsnuća. Tako je sve do svetkovine Krista Kralja na kraju liturgijske godine. Danas je Jedanaesta nedjelja u godini ‘A’, ili ‘Antunovska’ nedjelja, pa se nakon mise možemo pomoliti i ispred kipa Sv. Antuna na izlazu iz crkve. Nakana je bila za 9: + Ivana(m), Marina i Rezu Bošnjak 18,30: + Ivana(m) Ambruš
  • Svakoga dana pola sata prije večernje mise molimo zlatnu krunicu i litanje Presv. Srcu Isusovom. U petak, na svetkovinu Srca Isusova, svečana blagdanska sv. misa je u 18,30.
  • U subotu je svetkovina rođenja Sv. Ivana Krstitelja i spomen Bezgrješnog Srca Marijina. Blagdanska misa je navečer u 18,30.
  • Novi broj ‘Glasa Koncila’ nabavite na polici za tisak
  • Bila vam odmorna nedjelja – Dan Gospodnji uz Božji blagoslov.