DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU „A“,

Zaziv Duha Svetoga i

Dan zahvale za Božja dobročinstva i plodove zemlje – dani kruha,

Blagdan,11. listopada 2020.

 

  • Proslavljamo Dvadeset i osmu nedjelju godine „A“, (zazivajući milost Duha Svetoga za naše učenike i vjeroučenike, na ovu vjeronaučnu i katehetsku godinu) te obilježavamo Dan zahvale za Božja dobročinstva i plodove zemlje – dan kruha.
  • Marijansku listopadsku pobožnost molimo svake večeri u 17,45.
  • Župna kateheza kandidata za sakramente u tri grupe odvija se ovoga tjedna po rasporedu istaknutom na oglasnoj ploči:

– A grupa prvopričesničkih i krizmaničkih kandidata dolazi u subotu u 9 sati,

– C grupa u subotu u 9 ili 18 sati.

– B grupa krizmaničkih kandidata u utorak u 21 sat te u subotu u 9 ili 18 sati,

– B grupa prvopričesničkih kandidata u četvrtak u 19 sati te u subotu u 9 ili 18 sati.

Danas još traju upisi, predaja prijavnica, nabava priručnika, odabir grupa i odnošenje godišnjeg programa svojim kućama kako bi se kandidat i roditelji po njemu mogli ravnati.

 

  • Petkom u 20 sati u vjeronaučnoj dvorani održava se vjeronauk za mlade.
  • Za župno klanjanje, u subotu 17. listopada, molimo vas, upišite se u raspored klanjanja, kako bismo popunili sve termine od 9,30 do 18 sati, osobito oni koji nisu vezani odlaskom na posao. Na dan župnog klanjanja u subotu misa otvaranja klanjanja je u 9 sati, nakon čega je crkva cijeli dan otvorena za molitvu pred Presvetim. završavamo zajedničkim klanjanjem u 18 sati i večernjom misom u 18,30. Pozivam župljane da odvoje neko vrijeme za molitvu i klečanje.
  • Druga nedjelja u listopadu uvijek je zahvala Bogu za dobročinstva: kruh i plodove zemlje, Zahvaljujem onim koji su kruh, peciva, povrće i voće donijeli ovdje na blagoslov kao i gospođama koje su sve aranžirale.
  • Nabavite tisak i novi broj Glasa Koncila. Iduće nedjelje započinje akcija „Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro“. Kupnjom lampaša za pohod grobljima pomažete Caritasu.
  • Zahvaljujem preč. dr. sc. Tomislavu Markiću na predvođenju ove svete mise zaziva Duha Svetoga.
  • Blagoslov Božji i zagovor Marije nositeljice Života u novome tjednu neka prati sve nas!