PRVA KORIZMENA NEDJELJA „C“,

Svetkovina, 10. ožujka 2019.

 

  • Prva je korizmena nedjelja pokorničkog ciklusa ‘C’.. 
  • Pozivam na pobožnost Križnoga puta u korizmi petkom i nedjeljom u 17,45. „..jer za vrijeme ove molitve osjećamo Božje razumijevanje i blizinu u našim osobnim križevima.“ (A. Vučković). Pobožnost animiraju župne grupe i skupine po istaknutom rasporedu, a meditiraju se tekstovi raznih autora.
  • Sutra u ponedjeljak je sedamnaesta obljetnica smrti velikog sina Katoličke Crkve i hrvatskog naroda sluge Božjega Franje Kuharića. Misu u 18 sati u katedrali predvodi nadbiskup Josip kardinal Bozanić.
  • U srijedu 13. ožujka je šesta obljetnica izbora pape Franje – Papin dan, kada posebno molimo za rimskoga biskupa, poglavara Katoličke Crkve u svijetu, a u našoj župi će prije podne biti dekanska vizitacija. 
  • Ovoga tjedna su proljetne kvatre. Liturgiju kvatri slavimo u subotu, a dani pojačane molitve i posta su srijeda, kada molimo časoslov, i petak.
  • Katehizanti za sakramente polaze korizmene kreativne radionice u subotu,16. ožujka: u 9 h treća prvopričesnička grupa; u 10 h treća krizmanička grupa škole Tesla; u 11 h prva i druga grupa prvopričesnika i krizmanika; a u 12 h treća krizmanička grupa škole Prečko. 
  • Hodočastimo na Mariju Bistricu gdje se u korizmi održava Križni put sa svijećama Žalosnoga petka. Prijevoz je 60 kn. Ići će se ako se skupi dovoljan broj zainteresiranih, stoga se možete već od danas početi upisivati.
  • ‘Glas Koncila’ i ostalo iz tiska nabavite na izlazu. 
  • Započinjemo naše karitativne aktivnosti korizmenog odricanja u korist siromašnih, a djeca koja nisu uzela u srijedu, mogu danas dobiti karitasove kutijice. Odricanje od žvakaća i bombona i ubacivanje sitniša do Uskrsa biti će njihova žrtva ljubavi za druge. Korizma nas poziva da pogledamo obazrivije na potrebe drugih. Post nema veze sa sebičnošću, nije kura mršavljenja i poboljšanje tjelesnog izgleda. Stoga se naša duhovna zrelost mjeri u spremnosti sudjelovati u akcijama solidarnosti.
  • Zazovimo Božji blagoslov na početku novog radnog tjedna koji je pred nama.