ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA „C“,

‘Laetare’ – ‘Veseli se’

Svetkovina, 6. ožujka 2016.

 

 • Četvrta je korizmena nedjelja pokorničkog ciklusa ‘C’, nedjelja ‘Veseli se’. Misu smo slavili za: + Mariju Antolić i Tomislava Kovačić (9); po nakani ob. Brajković (18,30). U 17,45 je pobožnost križnoga puta.
 • Kateheza za prvopričesnike i krizmanike u ovom tjednu odvijat će se po skupinama.
 • U srijedu u 18,15 molimo večernju časoslova. U 19 sati je sastanak za roditelje prvopričesnika, a u 19,30 za roditelje krizmanika (kako bismo dogovorili detalje o završnoj pripravi i slavlju).
 • U četvrtak, 10. ožujka, klanjanje je u 18 sati.
 • U petak u 17,45 molimo Križni put. U 20,30 susret mladih.
 • Na Petu korizmenu nedjelju – Glušnicu pokrivaju se raspela. Ministranati se susreću u 10 sati. U 15 sati na Ksaverskom Križnom putu naši predstavnici mole, čitaju 11. postaju, molim roditelje jednog učenika i jedne učenice koji žele biti naši predstavnici da se jave poslije mise u sakristiji. Ostale također potičem da odvedete djecu na Ksaver, a za one koji ne idu, križni put u župi će biti u 17,45.
 • ‘Glas Koncila‘ i tisak nabavite u predvorju.
 • Velika uskrsna ispovijed i ove godine bit će na Žalosni petak, ožujka od 18 do 20 h.
 • Iza sv. misa ili u uredu možete se prijaviti za kalvarijski križni put na Mariji Bistrici sa svijećama Žalosnoga petka prije Cvjetnice tj. 18. ožujka. Prijevoz je 50 kn.
 • Kroz ova dva preostala korizmena tjedna prikupljamo priloge za Župni caritas koji priprema 130 uskrsnih paketa namirnica za naše siromašne župljane. Zahvaljujemo svima na dobrovoljnim prilozima.
 • U zajedništvu članova obitelji proveselite se ove Četvrte korizmene nedjelje, određene za predah od korizmenog posta i pokore.