O župi

Iz povijesti župe

 • 20. kolovoza 1966. Franjo kard. Šeper izdaje dekret o osnivanju župe.
 • 4. rujna 1966. Franjo Kuharić, pomoćni biskup zagrebački u nazočnosti prvoga župnika Adama Periškića, isusovca, otvorio župu Novo Špansko, blagoslovio bogoslužni prostor u kući Nikole Matošića i nazvao ga «Božjim šatorom uz autoput».
 • Božić 1973.: određena lokacija za gradnju nove crkve
 • 14. svibnja 1975. dobivena građevinska dozvola uz uvjetovanost izgleda nove crkve («da što manje liči na crkvu: bez tornja i zvona»).
 • 13. lipnja 1976. Franjo Kuharić, nadbiskup zagrebački blagoslovio je novosagrađenu župnu crkvu.
 • 1996. sagrađena dvorane za vjeronauk, kapelanski apartmani i garaže.
 • 1998. sagrađena kapelica žrtvama Križnog puta i logora «Prečko» na mjestu koje je bilo obilježeno drvenim križem (danas na križanju Matetićeve i Beethovenove).Iste godine u dvorištu crkve podignuta špilja Gospe Lurdske.
 • U dvorištu crkve podignuti su kipovi svetaca donacijama vjernika: 2000. g. kip sv. Leopolda Bogdana Mandića; 2001. kip Majke Božje Bistričke i bl. Alojzija Stepinca i još neki manji.
 • 2003. dograđeno predvorje ureda, proširenje sakristije i stambenog dijela.
 • PERIŠKIĆ, +Adam – prvi upravitelj župe 1966. – 1974.
  • Hartly, Dragutin – duhovni pomoćnik 1972.
  • Ciko, +Edomir – duhovni pomoćnik 1972. – 1973.
  • Cindori, Ivan – duhovni pomoćnik 1972 – 1973.
 • DRAČKO, Ivan – upravitelj župe 1974. – 1977.
  • Šimić, Jerko – kapelan 1974. – 1975.
  • Rogina, Julije – kapelan 1975.
  • Szentmartony, Mihaly – kapelan 1975.
  • Halambek, Vatroslav – kapelan 1976.
  • Ipša, Božidar – kapelan 1976.
 • KORADE, Franjo – upravitelj župe 1977. – 1979.
  • Jelenić, Josip – kapelan 1977. – 1978.
  • Tambolaš, Ivan – kapelan 1978. – 1981.
 • MIKLOBUŠEC, Valentin – upravitelj župe 1979. – 1981.
 • VUKOVIĆ, Zvonko – upravitelj župe 1981. – 1993.
  • Jerneić, Juraj – kapelan 1981. – 1985.
  • Fauković, Juraj . kapelan 1985. – 1986.
  • Koretić, Vilim – kapelan 1986. – 1988.
  • Rukavina, Mato – kapelan 1988. – 1993.
 • CINDORI, Božidar – upravitelj župe 1993. – 2004.
  • Juras, Darko – kapelan 1993. – 1998.
  • Škara, Davor – kapelan 1998.
  • Borak +Zdravko – kapelan 1998. – 2000.
  • Migles, Mario – kapelan 1999. – 2003.
  • Kozić, Drago – kapelan 2003. – 2004.
 • KOS, Josip – župnik 2004. – 2008.
  • Horvat, Željko – župni vikar 2004. –2006.
  • Jozić, Saša – župni vikar 2006. – 2007.
  • Vujisić, Aleksandar – župni vikar 2007. – 2008.
 • VAVRIK, Josip – župnik 2008. – 2009.
  • Horvatić Anđelko – župni vikar 2008. – 2009.
 • BAKŠIĆ Željko Ivan – upravitelj župe 2009. – 2021.
  • Katanec Anđelko – župni vikar 2009. – 2011.
  • Žižek Krešimir – župni vikar 2011. – 2014.
 • ŠAGUD Tomislav – župnik 2021. –